Tài liệu
Nghị Định 18.2019
Văn bản
Nghị Định 18.2019
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Ngày ban hành: 01/02/2019
QUY CHẾ Quản lý thông tin hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh tại Việt Nam
Văn bản
QUY CHẾ Quản lý thông tin hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh tại Việt Nam
Cơ quan ban hành: VNMAC
Ngày ban hành: 25/07/2022
Thông tư 195
Văn bản
Thông tư 195
Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòng
Ngày ban hành: 27/12/2019
Thông tư 129
Văn bản
Thông tư 129
Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòng
Ngày ban hành: 06/10/2021
Quy trình quản lý thông tin
Văn bản
Quy trình quản lý thông tin
Cơ quan ban hành: dbcu
Ngày ban hành: 31/08/2022
Chứng nhận bàn giao hiện trường
Văn bản
Chứng nhận bàn giao hiện trường
Cơ quan ban hành: dbcu
Ngày ban hành: 31/08/2022
Quy trình bàn giao đất
Văn bản
Quy trình bàn giao đất
Cơ quan ban hành: dbcu
Ngày ban hành: 31/08/2022
Sổ tay Bom mìn vật nổ thường gặp sau chiến tranh ở Việt Nam (cập nhật năm 2019)
Hướng dẫn
Sổ tay Bom mìn vật nổ thường gặp sau chiến tranh ở Việt Nam (cập nhật năm 2019)
Cơ quan ban hành: QTMAC
Ngày ban hành: 15/09/2021
12