0
Khu vực khẳng định nguy hiểm bom chùm (m2)
24,556,853
Tổng diện tích đã rà phá (m2)
2,849
Số bom mìn vật nổ đã được xử lý
1,038
Số lượt người tiếp nhận giáo dục nguy cơ bom mìn

Tổng quan

Diện tích: 1,416 km2
Dân số: 141,380 người
Phân chia hành chính:
2 thị trấn: Kiến Giang, Nông trường Lệ Ninh
24 xã: An Thuỷ, Cam Thủy, Dương Thủy, Hoa Thủy, Hồng Thủy, Hưng Thủy, Kim Thủy, Lâm Thủy, Liên Thủy, Lộc Thủy, Mai Thủy, Mỹ Thủy, Ngân Thủy, Ngư Thủy, Ngư Thủy Bắc, Phong Thủy, Phú Thủy, Sen Thủy, Sơn Thủy, Tân Thủy, Thái Thủy, Thanh Thủy, Trường Thủy, Xuân Thủy

Thông tin thêm...

Thống kê