15,725,518
Khu vực khẳng định nguy hiểm bom chùm (m2)
40,334,441
Tổng diện tích đã rà phá (m2)
12,707
Số bom mìn vật nổ đã được xử lý
13,359
Số lượt người tiếp nhận giáo dục nguy cơ bom mìn

Tổng quan

Diện tích: 1,191 km2
Dân số: 90,000 người
Phân chia hành chính:
1 thị trấn: Quán Hàu
14 xã: An Ninh, Duy Ninh, Gia Ninh, Hải Ninh, Hàm Ninh, Hiền Ninh, Lương Ninh, Tân Ninh, Trường Sơn, Trường Xuân, Vạn Ninh, Vĩnh Ninh, Võ Ninh, Xuân Ninh

Thông tin thêm...

Thống kê