0
Khu vực khẳng định nguy hiểm bom chùm (m2)
5,509,929
Tổng diện tích đã rà phá (m2)
611
Số bom mìn vật nổ đã được xử lý
4,260
Số lượt người tiếp nhận giáo dục nguy cơ bom mìn

Tổng quan

Diện tích: 1,401 km2
Dân số: 50,708 người
Phân chia hành chính:
1 thị trấn: Quy Đạt
14 xã: Dân Hóa, Hóa Hợp, Hóa Phúc, Hóa Sơn, Hóa Thanh, Hóa Tiến, Hồng Hóa, Minh Hóa, Quy Hóa, Tân Hóa, Thượng Hóa, Trung Hóa, Xuân Hóa, Yên Hóa

Thông tin thêm...

Thống kê