HỘI THẢO GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ KHẮC PHỤC ĐIỀU PHỐI HẬU QUẢ CHIẾN TRANH TỈNH QUẢNG BÌNH

Ngày đăng:
12/04/2023
Đăng bởi:
DBCU

 

(Toàn cảnh hội thảo)

   Dự án thiết lập và hỗ trợ đơn vị cơ sở dữ liệu và điều phối hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh Quảng Bình do UBND tỉnh Quảng Bình và Tổ chức viện trợ nhân dân Na Uy hợp tác thực hiện các dự án khắc phục hậu quả bom mìn tại tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 – 2025. Mục tiêu của dự án là giúp tỉnh Quảng Bình thiết lập, phát triển và triển khai hệ thống quản lý thông tin cơ sở dữ liệu và hệ thống điều phối cho hoạt động bom mìn cấp tỉnh, giúp cũng cố hoạt động thu thập, xử lý, lưu trữ an toàn và phân tích các dữ liệu phục vụ các quy trình ra quyết định liên quan đến các hoạt động bom mìn của chính quyền cấp tỉnh và cấp quốc gia.

(Ông Nguyễn Thế Huy – Trưởng Phòng nghiệp vụ Sở ngoại vụ Quảng Bình, Quản lý dự án DBCU giới thiệu tổng quan về dự án)

   Tại hội thảo đại diện dự án thiết lập và hỗ trợ đơn vị cơ sở dữ liệu và điều phối khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh Quảng Bình đã giới thiệu tổng quan dự án như tình hình ô nhiễm và lịch sử khắc phục hậu quả bom mìn bối cảnh trước khi thành lập dự án, nhu cầu và mục đích của dự án, các mục tiêu dự án giai đoạn 1, sơ đồ tổ chức dự án, tiến độ dự án tại Quảng Bình và kế hoạch hoạt động thời gian tới. Các đại biểu dự hội thảo cũng được nghe giới thiệu các cơ sở dữ liệu liên quan.

(Ông Mai Nguyễn Việt Cường – Quản lý thông tin & hoạt động DBCU giới thiệu về mã QR dẫn đến website DBCU và báo bom, mìn, vật nổ trực tiếp)