PHÁI ĐOÀN VĂN PHÒNG THÁO GỠ VÀ GIẢI TRỪ VŨ KHÍ THUỘC CỤC QUÂN-CHÍNH, BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ THĂM THỰC ĐỊA HIỆN TRƯỜNG KHẢO SÁT BOM MÌN VẬT NỔ CỦA NPA TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH.

Ngày đăng:
23/05/2023
Đăng bởi:
DBCU

Vào ngày 23/05/2023 vừa qua, Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA) vinh dự đón tiếp bà Katherine Baker – Trưởng Chi nhánh Đông Á Thái Bình Dương của Văn phòng Tháo gỡ và Giải trừ Vũ khí thuộc Cục Quân-Chính, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (PM/WRA), ông Geary Cox, Chuyên gia phân tích cao cấp PMWRA Đông Á Thái Bình Dương, và bà Ashley Barlett – Viên chức Chính trị - Quân sự cùng ông Nguyễn Tiến Trường – Chuyên viên Chính trị từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đến thăm hiện trường Khảo sát Dấu vết Bom chùm (CMRS) của NPA tại thôn Quyết Tiến, thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch. Chuyến thăm này nằm trong khuôn khổ chuyến công tác đánh giá hỗ trợ của Hoa Kỳ nhằm giải quyết bom mìn chưa nổ tại tỉnh Quảng Bình.

 


Phái đoàn đã được giới thiệu về phương pháp CMRS do NPA đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, về cách thức mà phương pháp này giúp đỡ chính quyền địa phương lập kế hoạch và sử dụng hiệu quả các nguồn lực rà phá đồng thời hỗ trợ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cũng thông qua chuyến thăm này, phái đoàn đã có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về sự hợp tác hiệu quả, không những giữa NPA Việt Nam, MAG Vietnam và PeaceTrees Vietnam là những thành viên của liên minh các tổ chức đang thực hiện một dự án kết hợp khảo sát và rà phá do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ U.S. Department of State   tài trợ để giải quyết bom mìn, vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh, mà còn là sự phối hợp tham gia của chính quyền địa phương các cấp.
Chúng tôi trân trọng cảm ơn nguồn tài trợ của PM/WRA   đã giúp NPA có thể tiếp tục nỗ lực cùng chính quyền địa phương và các bên liên quan chung tay giải quyết hậu quả chiến tranh tại tỉnh Quảng Bình, đem lại sự an toàn cho người dân địa phương.