Tổ chức PeaceTrees VietNam bàn giao hiện trường được rà sạch bom mìn, vật nổ cho Ủy ban Nhân dân xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch

Ngày đăng:
18/05/2023
Đăng bởi:
DBCU

Ngày 18/5/2023, Tổ chức PeaceTrees VietNam vui mừng bàn giao hiện trường được rà sạch bom mìn, vật nổ cho Ủy ban Nhân dân xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Hiện trường này sẽ được sử dụng để xây dựng Nhà văn hóa thôn Đông Thành, phục vụ cho các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí của người dân trên địa bàn.


Trước đó, nhận được yêu cầu hỗ trợ rà phá từ UBND xã Nam Trạch, Dự án PeaceTrees VietNam Quảng Bình đã cùng với Đơn vị Cơ sở Dữ liệu và Khắc phục Hậu quả Bom mìn tỉnh Quảng Bình tiến hành đánh giá khu vực này. Dự án đã triển khai Đội Rà phá Hiện trường BAC2 tiến hành các hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ tại đây. Kết quả, đội BAC2 đã rà sạch diện tích 1.949 m2 đất, phát hiện và di dời an toàn 3 vật liệu nổ, bao gồm 1 đạn pháo 37mm và 2 đạn pháo 57mm về kho để tiến hành hủy nổ.
Rà phá bom mìn, vật nổ tại các hiện trường phát triển phúc lợi vì cộng đồng là một trong những hoạt động chính được Dự án PeaceTrees VietNam Quảng Bình triển khai trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần loại bỏ mối nguy hiểm từ bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, mang lại đất đai an toàn để tiến hành xây dựng các công trình phúc lợi như trạm y tế, sân chơi cho trẻ em, trường học, đường giao thông nông thôn v.v.