TỔ CHỨC VIỆN TRỢ NHÂN DÂN NA UY (NPA) TẠI VIỆT NAM HOÀN THÀNH THÀNH CÔNG KHẢO SÁT DẤU VẾT BOM CHÙM (CMRS) TẠI THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG VIỆT TRUNG THUỘC HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH.

Ngày đăng:
15/06/2023
Đăng bởi:
DBCU

Ngày 29/05/2023 vừa qua, NPA đã hoàn tất các hoạt động Khảo sát phi kỹ thuật (NTS) và khảo sát kỹ thuật (TS) tại thị trấn Nông Trường Việt Trung. Tổng cộng 28.634.888 m2 đất được lập bản đồ và xác định là khu vực khẳng định nguy hiểm (CHAs), chiếm 33,3% tổng diện tích của thị trấn. Trong quá trình khảo sát, NPA đã tìm thấy 640 quả bom chùm (CM) và 122 các vật liệu nổ khác, những vật liệu nổ này sau đó đã được xử lý giúp nâng cao an toàn hơn cho cộng đồng địa phương.
Các khu vực khẳng định nguy hiểm (CHAs) đã được báo cáo cho Đơn vị Cơ sở dữ liệu và Điều phối hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh Quảng Bình (DBCU) để thiết lập ưu tiên và giao nhiệm vụ rà phá. Khi các khu vực khẳng định nguy hiểm này được rà sạch, sẽ đem lại lợi ích trực tiếp cho 19.148 người dân địa phương, bao gồm 5.760 phụ nữ, 3.744 trẻ em gái, 5.755 nam giới và 3.889 trẻ em trai. Nguồn thu nhập chính của khu vực này đến từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, trồng cao su và lâm nghiệp.


"Thị trấn Nông Trường Việt Trung là một trong những vùng kinh tế nông nghiệp trọng điểm của tỉnh, do đó, tổng quan về diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn do các khảo sát của NPA cung cấp sẽ tạo điều kiện thuận lợi đáng kể cho sự phát triển kinh tế của chúng tôi và đem lại an toàn cho người dân trong các hoạt động lao động sản xuất hàng ngày của họ", theo trao đổi của ông Hoàng Minh Trung, Phó Chủ tịch UBND thị trấn trong cuộc họp tổng kết hoạt động được tổ chức giữa Quản lý hoạt động cấp tỉnh của NPA, Cán bộ liên lạc Quân sự và lãnh đạo UBND thị trấn Nông trường Việt Trung. Trong cuộc họp, NPA cũng đã trao đổi và cung cấp kết quả hoạt động CMRS và bản đồ ô nhiễm bom mìn của thị trấn.


Hoạt động của NPA được tiến hành trong khuôn khổ Dự án Khảo sát dấu vết bom chùm - một hợp phần của dự án hợp tác được thực hiện bởi Liên minh các tổ chức gồm Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA), Nhóm Cố vấn Bom mìn (MAG) và Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam (PTVN), với nguồn kinh phí tài trợ và hỗ trợ từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ  .
Kể từ khi khởi động dự án vào tháng 5/2020, NPA đã hoàn thành CMRS ở năm xã và thị trấn của huyện Bố Trạch, bao gồm Nam Trạch, Tây Trạch, Đại Trạch, Hoàn Lão và Nông Trường Việt Trung. NPA đã phát hiện hơn 2.300 bom chùm và các vật liệu nổ khác và xác định 43 khu vực khẳng định nguy hiểm với tổng diện tích là 69.568.096m2 cần được rà sạch.

Nguồn: NPA